"ostudzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostudzić" po polsku

ostudzić

obrazek do "chill" po polsku
czasownik
 1. cool ****
  • chłodzić, schładzać, ostudzić [przechodni/nieprzechodni]
   Wait until it cools before you take it out of water. (Zaczekaj, aż się schłodzi, zanim wyjmiesz to z wody.)
   The air conditioning cooled our house. (Klimatyzacja schłodziła nasz dom.)
   The waiter cooled our wine. (Kelner schłodził nasze wino.)
 2. chill **
 3. quench
phrasal verb
 1. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)

Powiązane zwroty — "ostudzić"

czasownik
phrasal verb