"uspokoić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uspokoić" po polsku — Słownik angielsko-polski

uspokoić

phrasal verb
 1. settle down *  
 2. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)
czasownik
 1. appease
 2. pacify
  • uspokoić, ułagodzić
   This toy should pacify this crying baby. (Ta zabawka powinna uspokoić to płaczące dziecko.)
 3. allay
  • uspokoić (kogoś)
 4. coy
 1. set at rest  
idiom
 1. cool someone out
 2. put somebody at somebody's ease  
phrasal verb
 1. settle somebody down  
  She was annoyed so I settled her down. (Ona była wkurzona, więc ją uspokoiłem.)
  After the argument, she couldn't settle him down. (Po kłótni ona nie mogła go uspokoić.)
 2. calm somebody down  
  to make someone less angry
czasownik
 1. calm ***   [TRANSITIVE]
  That information calmed me. (Tamta informacja uspokoiła mnie.)
  Calm your mother - there is nothing to worry about. (Uspokój swoją matkę - nie ma się czym martwić.)
  I'm fine; you can calm my wife. (Nic mi nie jest; możesz uspokoić moją żonę.)
 2. still *****   literary
  Don't still me, I know something bad will happen. (Nie uspokajaj mnie, wiem, że stanie się coś złego.)
  She stilled the crying baby. (Ona uspokoiła płaczące dziecko.)
 3. quieten British English , quieten down British English , quiet American English ***
 4. gentle **
  • koić, uspokajać
   A glass of wine will gentle her nerves. (Kieliszek wina ukoi jej nerwy.)
   A bar of chocolate gentles me. (Tabliczka czekolady mnie uspokaja.)
 5. steady **  
  You can steady your daughter, she passed the exam. (Możesz uspokoić swoją córkę, zdała ten egzamin.)
  I had to steady my cat after the fireworks. (Musiałem uspokajać mojego kota po fajerwerkach.)
 6. reassure *
 7. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt)
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
 8. soothe
 9. lull
 10. placate
 11. tranquillise British English , tranquilize American English , także: tranquillize , także: tranquillise
  • uciszać, uspokajać (kogoś)
   The thought of her tranquilizes and comforts me. (Myśl o niej uspokaja mnie i pociesza.)
 12. becalm
 13. attemper
 14. tranq
 15. accoy
phrasal verb
 1. calm down *  
  Calm down, please. (Proszę się uspokoić.)
  He took a deep breath to calm down. (On wziął głęboki oddech, aby się uspokoić.)
 2. die down
 3. come down ***   informal
  Come down, everything will be OK. (Uspokój się, wszystko będzie dobrze.)
  Tell her to come down and stop crying. (Powiedz jej, żeby się uspokoiła i przestała płakać.)
 4. shake out
 5. cool down   American English
  The suspect was unable to cool down. (Oskarżony nie był w stanie się uspokoić.)
  Cool down, everything is fine. (Uspokój się, wszystko jest w porządku.)
czasownik
 1. relax **   [INTRANSITIVE]
  Don't worry about her, relax, she'll be fine. (Nie martw się o nią, uspokój się, nic jej nie będzie.)
 2. compose oneself
 3. unruffle  
idiom
 1. cool off
  • uspokoić się, ochłonąć
   Jake, go take a shower and cool off. (Jake, weź prysznic i uspokój się.)
   Give her a chance to cool off and then you'll talk. (Daj jej szansę ochłonąć, a później porozmawiacie.)
 2. cool out
 3. take it easy , take things easy
  • uspokoić się, nie denerwować się
   Don't worry, take it easy - you'll pass the exam. (Nie martw się, uspokój się - zdasz ten egzamin.)
   I wish I could take it easy like you. (Chciałabym się tak nie denerwować jak ty.)
 4. take a chill pill
 1. settle one's nerves  
 2. regain one's composure
czasownik
 1. subside
 2. relent
phrasal verb
 1. go down ***
  • uspokajać się, uciszać się (np. wiatr)
   If the storm doesn't go down, we will be stuck here for days. (Jeżeli burza się nie uciszy, będziemy tutaj przykuci przez długi czas.)
   We have to hide, the storm won't go down. (Musimy się schować, burza się nie uspokoi.)
   I hope the wind will go down soon. (Mam nadzieję, że wiatr niedługo się uciszy.)

Powiązane zwroty — "uspokoić"

rzeczownik
pokój = room +2 znaczenia
spokój = head +13 znaczeń
przysłówek
już (używane by kogoś pocieszyć, uspokoić) = now , także: noo old-fashioned
spokojnie = quietly +6 znaczeń
wykrzyknik
już (używane by kogoś uspokoić) = now now
przymiotnik
spokojny = peaceful +23 znaczenia
inne
idiom

"uspokoić" — Słownik kolokacji angielskich

settle down kolokacja
 1. settle czasownik + down particle = uspokoić
  Bardzo silna kolokacja

  Since then I have been on my own but would really like to meet someone and settle down again.

  Podobne kolokacje: