TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"stłumić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stłumić coś" po polsku

czasownik
 1. burke *
 2. snuff , snuff out
 3. muffle
 4. bite back
  • powstrzymać się (od powiedzenia czegoś), stłumić (np. westchnięcie, śmiech)
   Mike bit back laughter when he saw our Halloween costumes. (Mike stłumił śmiech, gdy zobaczył nasze stroje na Halloween.)
   I wanted to cry, but I bit back my tears. (Chciało mi się płakać, ale powstrzymałam łzy.)
 5. quench
 6. deaden
czasownik
 1. dull **
  • spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk) [przechodni/nieprzechodni]
   The colour of the walls dulled over time. (Kolor ścian spłowiał z czasem.)
   You dulled the blade so now sharpen it. (Stępiłeś ostrze, to teraz je naostrz.)
   Thick walls dull sounds. (Grube ściany tłumią dźwięki.)
 2. check *****
 3. suppress *
 4. throttle
  • tłumić (rozwój), dławić (postęp) [przechodni]
   We have to make sure this change will not throttle our development. (Musimy się upewnić, że ta zmiana nie stłumi naszego rozwoju.)
 5. extinguish
  • gasić (np. ogień), tłumić (np. uczucie)
   It took them over an hour to extinguish the fire. (Ugaszenie pożaru zajęło im ponad godzinę.)
   link synonim: put out the fire
 6. curtail
 7. strangle
 8. smother
 9. dampen
 10. stifle *
 11. depress
 12. quell
 13. repress
 14. mute
 15. pacify
 16. squelch
 17. subdue
 18. stultify
phrasal verb
 1. snuff out
  • tłumić (np. rozruchy), zdławić (np. powstanie)
   The army snuffed out the uprising. (Armia zdławiła powstanie.)
   The police have to snuff out the disorder. (Polica musi stłumić rozruchy.)
 2. choke back
 3. shut something out
phrasal verb
 1. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
 2. bottle something up , bottle up something
  • dusić coś w sobie, tłumić coś, taić coś (np. żal, złość, smutek)
   You can't bottle the anger up. (Nie możesz dusić w sobie złości.)
   I couldn't bottle my sorrow up any longer. (Nie mogłem dłużej dusić w sobie żalu.)
   My therapist told me not to bottle up my emotions. (Mój terapeuta powiedział mi, abym nie tłumił moich emocji.)

Powiązane zwroty — "stłumić coś"

rzeczownik
tłumik = silencer +8 znaczeń
czasownik