ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"redukować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "redukować" po polsku

redukować

czasownik
 1. reduce ****
  • redukować, obniżać, zmniejszać [TRANSITIVE]
   Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
   We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
   They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
   link synonimy: cut, decrease
 2. lower ****
  • obniżać, redukować [TRANSITIVE]
   They finally agreed to lower the price. (Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.)
   We should lower the number of our workers. (Powinniśmy zredukować liczbę naszych pracowników.)
 3. minimize ** , minimise British English
 4. cut *****
 5. drop , *****
  • zmniejszać, redukować [TRANSITIVE]
   Our sales have drastically dropped. (Nasze sprzedaże drastycznie się zmniejszyły.)
   The doctor said I have to drop the calories of my diet. (Lekarz powiedział, że muszę zredukować kalorie w mojej diecie.)
 6. deplete
 7. downsize
 8. shorten *
  • redukować (czas trwania czegoś)
 9. curtail
 10. carve ** , także: carven old use
  • redukować, zmniejszać (np. budżet) [TRANSITIVE]
   We have to carve our budget or we'll go broke. (Musimy zmniejszyć nasz budżet albo splajtujemy.)
 11. axe , także: ax American English
 12. remit ,
 13. downgauge
  • redukować (np. grubość, objętość opakowania)
 14. lour
 15. minify
phrasal verb
 1. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 2. cut down *  
  We have to cut down some of the barriers within and between the professions. (Musimy zredukować niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.)
  What can we do to cut down the expenses? (Co możemy zrobić, aby zredukować koszty?)
 3. scale back , scale down
 4. slim down
 5. whittle down
 6. winnow down
 1. hack away at something
phrasal verb
 1. cut something down , cut down something *
 2. dial something back   informal
idiom
 1. take a bite out of something
  • zabrać pewną część czegoś, zredukować coś
   Smoking take a bite out of my money every time I buy a pack. (Palenie zabiera mi część pieniędzy za każdym razem jak kupuję paczkę.)
   It takes a bite out of your health too! (Zabiera ci też część twojego zdrowia!)
 2. skinny something down

"redukować" — Słownik kolokacji angielskich

cut back kolokacja
 1. cut czasownik + back particle = redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
  Bardzo silna kolokacja

  That means many women with young children in school will have to cut back the number of kids they care for.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo