"redukcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "redukcja" po polsku

redukcja

rzeczownik
 1. cut *****
  • redukcja, cięcie [policzalny]
   I heard there are going to be some cuts in the HR department. (Słyszałam, że mają być jakieś redukcje w dziale kadr.)
   There have been several cuts in our company and Peter got fired. (W naszej firmie było kilka cięć i Peter został zwolniony.)
 2. reduction ***   [policzalny lub niepoliczalny]
 3. cutback
  • redukcja (np. zatrudnienia), cięcie (w budżecie), zmniejszenie (np. produkcji)
   reductions, budget cuts
   We were forced to make a cutback in our employment. (Byliśmy zmuszeni do wykonania cięć w zatrudnieniu.)
 4. redundancy
 5. taper
 6. diminution
 7. drawdown  
 8. curtailment
 9. downgauging
  • redukcja (np. grubości, objętości opakowania)
 10. cutdown

powered by  eTutor logo