"reduce" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reduce" po angielsku

reduce ****

czasownik
 1. redukować, obniżać, zmniejszać [przechodni]
  Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
  We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
  They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
  link synonimy: cut, decrease
 2. skrócić (ułamek w matematyce) [przechodni]
  This fraction can be reduced further. (Ten ułamek można dalej skrócić.)
  Why didn't you reduce the fraction? (Dlaczego nie skróciłaś tego ułamka?)
  przeciwieństwo: expand
 3. chudnąć, szczupleć  AmE [nieprzechodni]
  He should reduce a little, he doesn't look good. (On powinien trochę schudnąć, nie wygląda dobrze.)
  I didn't exercise so I didn't reduce. (Nie ćwiczyłem, więc nie schudłem.)
 4. sprowadzać (do czegoś) [przechodni]
  You can't reduce our relation to texting! (Nie możesz sprowadzać naszej relacji do pisania SMSów!)
  Her speech can be reduced to one sentence. (Jej przemowę można sprowadzić do jednego zdania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "reduce"

przymiotnik
rzeczownik
reducing = zmniejszanie (np. kosztów), redukowanie (np. przestępczości)
reducer , convergent pipe , convergent cone = zwężka, konfuzor (odcinek rury służący do pomiaru prędkości przepływającej cieczy)
czasownik
inne
kolokacje