"greatly reduce" — Słownik kolokacji angielskich

greatly reduce kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie zredukuj
  1. reduce czasownik + greatly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He is not sure if his role will be greatly reduced now.

powered by  eTutor logo