"greatly increase" — Słownik kolokacji angielskich

greatly increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie wzrośnij
  1. increase czasownik + greatly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Over the next three to four months, they increase greatly in size.

powered by  eTutor logo