"skrócić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrócić" po polsku

skrócić

czasownik
 1. reduce ****
  • skrócić (ułamek w matematyce) [przechodni]
   This fraction can be reduced further. (Ten ułamek można dalej skrócić.)
   Why didn't you reduce the fraction? (Dlaczego nie skróciłaś tego ułamka?)
   przeciwieństwo: expand
 2. compress
 3. condense
 4. short-circuit
phrasal verb
 1. cut something off something
 2. cut something down , cut down something *
 3. boil something down
 4. trim something back
 1. cut something short
phrasal verb
 1. take something up * , także: take up something **
  • skracać coś (materiał)
   The tailor took the material up. (Krawiec skrócił materiał.)
czasownik
 1. capsule *
 2. shorten *
 3. edit **
  • skracać (np. wersję, list czytelnika) [przechodni]
   You need to edit that text if you want to post it anywhere. (Musisz skrócić ten tekst, jeżeli chcesz go gdziekolwiek opublikować.)
 4. prune , także: proyn dawne użycie
 5. abbreviate  
  zobacz także: shorten
 6. abridge  
 7. dumb down
  • upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) potocznie
   Can you dumb it down? (Czy możesz to uprościć?)
   He dumbed his theory down for us. (On uprościł dla nas swoją teorię.)
 8. foreshorten
 9. précis
phrasal verb
 1. turn something up

Powiązane zwroty — "skrócić"

przysłówek
krótko = short time +3 znaczenia
rzeczownik
idiom
czasownik