BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"podsumowywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsumowywać" po polsku

phrasal verb
 1. sum up something * , sum something up  
  To sum up, we've had a very productive year. (Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.)
  It's time to sum up our meeting and call it a day. (Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.)
  This document sums up the company's activity over the past decade. (Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.)
  link synonim: summarise

podsumowywać

czasownik
 1. capsule *
 2. recap
 3. perorate
phrasal verb
 1. sum up *
 2. go over **
  • podsumowywać, powtarzać (np. do egzaminu)
   Let's go over the main points of this lecture. (Podsumujmy najważniejsze punkty tego wykładu.)
   I should go over all my notes one more time. (Powinienem jeszcze raz powtórzyć wszystkie moje notatki.)
czasownik
 1. summarise British English , summarize American English *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She summarized his speech with one brief sentence. (Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem.)
  I've spent all day summarizing these financial reports. (Spędziłem cały dzień podsumowując te raporty finansowe.)
  Summarize your work experience on your CV. (Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV.)
  link synonim: sum up something
 2. encapsulate , encapsule

Powiązane zwroty — "podsumowywać"

rzeczownik
suma = amount , także: amt. +4 znaczenia
podsumowanie = summary +12 znaczeń
czasownik
sumować = sum +1 znaczenie
phrasal verb
inne
Zobacz także: Sumanie sumować się

powered by  eTutor logo