"sumować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sumować" po polsku — Słownik angielsko-polski

"sumować" — Słownik kolokacji angielskich

cast up kolokacja
 1. cast czasownik + up particle = sumować
  Bardzo silna kolokacja

  Ever and again he cast a glance up at her.

  Podobne kolokacje:
make a total kolokacja
 1. make czasownik + total rzeczownik = sumować, wyprowadzić sumę
  Zwykła kolokacja

  He made a total of 28 starts for the club.

  Podobne kolokacje: