"sum up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sum up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. podsumowywać coś
    To sum up, we've had a very productive year. (Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.)
    It's time to sum up our meeting and call it a day. (Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.)
    This document sums up the company's activity over the past decade. (Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.)
    link synonim: summarise