"podsumowując" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsumowując" po polsku — Słownik angielsko-polski

podsumowując

przysłówek
 1. in conclusion
 1. to sum up
czasownik
 1. summarise British English , summarize American English *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She summarized his speech with one brief sentence. (Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem.)
  I've spent all day summarizing these financial reports. (Spędziłem cały dzień podsumowując te raporty finansowe.)
  Summarize your work experience on your CV. (Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV.)
  link synonim: sum up something
 2. encapsulate , encapsule
phrasal verb
 1. sum up something *  
  To sum up, we've had a very productive year. (Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.)
  It's time to sum up our meeting and call it a day. (Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.)
  This document sums up the company's activity over the past decade. (Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.)
  link synonim: summarise
czasownik
 1. capsule *
 2. recap
 3. perorate
phrasal verb
 1. sum up *
 2. go over **

Powiązane zwroty — "podsumowując"

rzeczownik
phrasal verb
sumować = cast up +1 znaczenie
sumować się = stack up +1 znaczenie
inne
czasownik
sumować = sum +1 znaczenie
Zobacz także: nie sumować się

"podsumowując" — Słownik kolokacji angielskich

in conclusion kolokacja
 1. in przyimek + conclusion rzeczownik = na koniec, na zakończenie, w końcu, podsumowując
  Bardzo silna kolokacja

  Allow me to say just a few words in conclusion.

  Podobne kolokacje: