"until the conclusion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do zakończenia
  1. until przyimek + conclusion rzeczownik
    Silna kolokacja

    I expect to see you three times a week from now until its conclusion.

    Podobne kolokacje: