"conclusion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conclusion" po angielsku

conclusion ***

rzeczownik
 1. wniosek, konkluzja [policzalny]
  How did you arrive at that conclusion? (Jak doszedłeś do takiego wniosku?)
  She came to the conclusion that he didn't care about it. (Ona doszła do wniosku, że on się tym nie przejmował.)
  Let's go straight to the conclusion. (Przejdźmy prosto do konkluzji.)
  link synonim: takeaway
  zobacz także: result
 2. zakończenie oficjalnie [policzalny]
  In the conclusion of my essay I would like to present my own research. (W zakończeniu mojego eseju chciałbym przedstawić swoje własne badanie.)
  They shook their hands at the conclusion of the meeting. (Oni uścisnęli swoje dłonie na zakończenie spotkania.)
 3. zawarcie umowy [niepoliczalny]
  Let's move to the conclusion, sign here, please. (Przejdźmy do zawarcia umowy, proszę tutaj podpisać.)
  The last thing we have to do is the conclusion of the deal. (Ostatnia rzeczą, jaką musimy zrobić, jest zawarcie umowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "conclusion"

przysłówek
rzeczownik
czasownik
idiom
kolokacje