BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"wyciągać wnioski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyciągać wnioski" po polsku

wyciągać wnioski

czasownik
 1. draw conclusions  
  to make conclusions, to summarise the most important information
 2. draw inferences , make inferences
  • wyciągać wnioski (oparte na własnym doświadczeniu lub wiedzy)

"wyciągać wnioski" — Słownik kolokacji angielskich

draw conclusions kolokacja
 1. draw czasownik + conclusion rzeczownik = wyciągać wnioski
  Bardzo silna kolokacja

  She seemed to be drawing the same conclusion about him.

draw inferences kolokacja
 1. draw czasownik + inference rzeczownik = wyciągać wnioski (oparte na własnym doświadczeniu lub wiedzy)
  Silna kolokacja

  We hear certain things and draw certain inferences from that.

  Podobne kolokacje:
make inferences kolokacja
 1. make czasownik + inference rzeczownik = wyciągać wnioski (oparte na własnym doświadczeniu lub wiedzy)
  Silna kolokacja

  We must make inferences about the health status of the survivors from these data.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo