ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conclusion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conclusion rzeczownik

rzeczownik + conclusion
Kolokacji: 11
conclusion of the tour • conclusion of the night • conclusion of one's term • conclusion of one's playoffs • conclusion of one's career • ...
conclusion + czasownik
Kolokacji: 24
conclusion comes • conclusion follows • conclusion reaches • conclusion seems • conclusion suggests • ...
czasownik + conclusion
Kolokacji: 42
draw conclusions • make conclusions • jump to conclusions • agree with one's conclusions • conclusion is based • reach the conclusion • ...
przymiotnik + conclusion
Kolokacji: 161
foregone conclusion • logical conclusion • similar conclusion • different conclusion • successful conclusion • obvious conclusion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. foregone conclusion = z góry przesądzony rezultat foregone conclusion
2. logical conclusion = logiczne zakończenie logical conclusion
5. successful conclusion = pomyślne zakończenie successful conclusion
6. obvious conclusion = oczywiste zakończenie obvious conclusion
7. only conclusion = jedyne zakończenie only conclusion
8. final conclusion = końcowe zakończenie final conclusion
9. wrong conclusion = złe zakończenie wrong conclusion
10. opposite conclusion = naprzeciw zakończenia opposite conclusion
11. general conclusion = ogólny wniosek general conclusion
12. main conclusion = główne zakończenie main conclusion
13. definitive conclusion = ostateczne zakończenie definitive conclusion
14. inevitable conclusion = nieuniknione zakończenie inevitable conclusion
15. inescapable conclusion = nieuniknione zakończenie inescapable conclusion
16. definite conclusion = zdecydowane zakończenie definite conclusion
17. satisfactory conclusion = zadowalające zakończenie satisfactory conclusion
18. possible conclusion = możliwe zakończenie possible conclusion
19. certain conclusion = pewne zakończenie certain conclusion
przyimek + conclusion
Kolokacji: 18
in conclusion • of one's conclusions • until the conclusion • following the conclusion • at the conclusion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.