"conclusion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conclusion rzeczownik

rzeczownik + conclusion
Kolokacji: 11
conclusion of the tour • conclusion of the night • conclusion of one's term • conclusion of one's playoffs • conclusion of one's career • ...
conclusion + czasownik
Kolokacji: 24
conclusion comes • conclusion follows • conclusion reaches • conclusion seems • conclusion suggests • ...
(1) come, follow, emerge, arise
Kolokacji: 4
1. conclusion reaches = zakończenie dociera conclusion reaches
2. conclusion seems = zakończenie wydaje się conclusion seems
3. conclusion draws = zakończenie przyciąga conclusion draws
4. conclusion leads = zakończenie prowadzi conclusion leads
5. conclusion appears = zakończenie pojawia się conclusion appears
6. conclusion makes = zakończenie robi conclusion makes
7. conclusion rests = zakończenie opiera się conclusion rests
8. conclusion bases = zakończenie podstawy conclusion bases
czasownik + conclusion
Kolokacji: 42
draw conclusions • make conclusions • jump to conclusions • agree with one's conclusions • conclusion is based • reach the conclusion • ...
przymiotnik + conclusion
Kolokacji: 161
foregone conclusion • logical conclusion • similar conclusion • different conclusion • successful conclusion • obvious conclusion • ...
przyimek + conclusion
Kolokacji: 18
in conclusion • of one's conclusions • until the conclusion • following the conclusion • at the conclusion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.