ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reach the conclusion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reach the conclusion" po angielsku

"reach the conclusion" — Słownik kolokacji angielskich

reach the conclusion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij zakończenie
  1. reach czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With what you've already given me I've reached several conclusions.

powered by  eTutor logo