"conclusion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conclusion rzeczownik

rzeczownik + conclusion
Kolokacji: 11
conclusion of the tour • conclusion of the night • conclusion of one's term • conclusion of one's playoffs • conclusion of one's career • ...
conclusion + czasownik
Kolokacji: 24
conclusion comes • conclusion follows • conclusion reaches • conclusion seems • conclusion suggests • ...
czasownik + conclusion
Kolokacji: 42
draw conclusions • make conclusions • jump to conclusions • agree with one's conclusions • conclusion is based • reach the conclusion • ...
przymiotnik + conclusion
Kolokacji: 161
foregone conclusion • logical conclusion • similar conclusion • different conclusion • successful conclusion • obvious conclusion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(6) only, reluctant
Kolokacji: 2
(7) final, ultimate
Kolokacji: 2
(16) natural, major, controversial
Kolokacji: 3
(17) tentative, provisional
Kolokacji: 2
(18) firm, strong, solid, sobering
Kolokacji: 4
1. dramatic conclusion = dramatyczne zakończenie dramatic conclusion
2. extraordinary conclusion = niesłychane zakończenie extraordinary conclusion
3. striking conclusion = zakończenie bicia striking conclusion
4. grand conclusion = doniosłe zakończenie grand conclusion
(22) scientific, basic, radical
Kolokacji: 3
(23) simple, easy, simplistic
Kolokacji: 3
(25) official, unanimous
Kolokacji: 2
(29) moral, shocking
Kolokacji: 2
(33) bizarre, ambiguous, uncertain
Kolokacji: 3
(34) dire, alarming, frightening
Kolokacji: 3
(36) harsh, bloody
Kolokacji: 2
(37) preconceived, theoretical
Kolokacji: 2
przyimek + conclusion
Kolokacji: 18
in conclusion • of one's conclusions • until the conclusion • following the conclusion • at the conclusion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.