"conclusion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conclusion rzeczownik

rzeczownik + conclusion
Kolokacji: 11
conclusion of the tour • conclusion of the night • conclusion of one's term • conclusion of one's playoffs • conclusion of one's career • ...
conclusion + czasownik
Kolokacji: 24
conclusion comes • conclusion follows • conclusion reaches • conclusion seems • conclusion suggests • ...
czasownik + conclusion
Kolokacji: 42
draw conclusions • make conclusions • jump to conclusions • agree with one's conclusions • conclusion is based • reach the conclusion • ...
przymiotnik + conclusion
Kolokacji: 161
foregone conclusion • logical conclusion • similar conclusion • different conclusion • successful conclusion • obvious conclusion • ...
przyimek + conclusion
Kolokacji: 18
in conclusion • of one's conclusions • until the conclusion • following the conclusion • at the conclusion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.