PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"w końcu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w końcu" po polsku

w końcu

przysłówek
 1. finally *****
  • w końcu, wreszcie, nareszcie
   I finally managed to contact her. (W końcu udało mi się z nią skontaktować.)
   He finally agreed to go with us. (On ostatecznie zgodził się pójść z nami.)
   I hope it will force them to give up finally. (Mam nadzieję, że to ich zmusi, żeby się w końcu poddali.)
   We finally broke up. (W końcu zerwaliśmy.)
   link synonim: eventually
 2. eventually ****
  • ostatecznie, w końcu, koniec końców
   It took some time, but eventually I found you. (To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię znalazłem.)
   Eventually, he managed to talk to his boss. (W końcu udało mu się porozmawiać z szefem.)
   I think you'll understand that eventually. (Myślę, że w końcu to zrozumiesz.)
   important nie mylić z: alternatively
 3. ultimately , ***
  • ostatecznie, w końcu, finalnie, koniec końców
   in the end, finally, most importantly
   I think our reaction should ultimately be a positive one. (Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna.)
   I think ultimately you can manage the whole area. (Myślę, że w końcu poradzisz sobie z całym obszarem.)
   link synonim: eventually
 4. in the end
  • ostatecznie, w końcu, koniec końców
   We were thinking about going to the disco, but in the end we decided to stay home. (Myśleliśmy o pójściu na dyskotekę, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać w domu.)
   In the end we all agreed with him. (Ostatecznie wszyscy się z nim zgodziliśmy.)
   In the end, I solved all my problems. (Ostatecznie rozwiązałem wszystkie swoje problemy.)
   link synonim: eventually
 5. in conclusion
 6. about the time
 7. at length   literary
 1. after all ***
 1. at last ** , at long last
  • w końcu, wreszcie, nareszcie, koniec końców
   At last you believe me, I've been telling you this the whole time. (W końcu mi wierzysz, cały czas ci o tym mówiłem.)
   At last we meet. (Nareszcie się spotykamy.)
   I've finished my essay at last. (W końcu skończyłem moje wypracowanie.)
   At last something is starting to change. (W końcu coś zaczyna się zmieniać.)
idiom
 1. at the end of the day
 2. in the fullness of time  

"w końcu" — Słownik kolokacji angielskich

in conclusion kolokacja
 1. in przyimek + conclusion rzeczownik = na koniec, na zakończenie, w końcu, podsumowując
  Bardzo silna kolokacja

  Allow me to say just a few words in conclusion.

  Podobne kolokacje:
at end kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the end
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu
 1. at przyimek + end rzeczownik
  Silna kolokacja

  I'm going to try to play him at left end.

  Podobne kolokacje:
in the end kolokacja
 1. in przyimek + end rzeczownik = ostatecznie, w końcu, koniec końców
  Zwykła kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:
about the time kolokacja
 1. about przyimek + time rzeczownik = o czasie, w końcu
  Zwykła kolokacja

  But we know far more than they do about time.

  Podobne kolokacje:
in the End kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the end
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu
 1. in przyimek + end rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:
at an end kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the end
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu
 1. at przyimek + end rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I'm going to try to play him at left end.

  Podobne kolokacje:
in end kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the end
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu
 1. in przyimek + end rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:
in an end kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the end
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu
 1. in przyimek + end rzeczownik
  Luźna kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo