BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"wniosek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wniosek" po polsku

wniosek

rzeczownik
 1. conclusion ***
  • wniosek, konkluzja [COUNTABLE]
   How did you arrive at that conclusion? (Jak doszedłeś do takiego wniosku?)
   She came to the conclusion that he didn't care about it. (Ona doszła do wniosku, że on się tym nie przejmował.)
   Let's go straight to the conclusion. (Przejdźmy prosto do konkluzji.)
   link synonim: takeaway
   zobacz także: result
 2. application ***
 3. request ***
  • prośba, wniosek, życzenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The teacher refused the students' request to reschedule the test. (Nauczyciel odrzucił prośbę uczniów o przełożeniu testu.)
   They came to us with a request for a loan. (Oni przyszli do nas z prośbą o pożyczkę.)
 4. motion ***
  • propozycja, wniosek [COUNTABLE]
   The committee rejected the motion from one of the MPs. (Komisja odrzuciła wniosek jednego z parlamentarzystów.)
   They rejected my motion because they found it too costly. (Odrzucili moją propozycję, bo uznali, że jest zbyt kosztowna.)
   Did you submit your motion? (Czy złożyłeś swój wniosek?)
 5. instance ****
  • prośba, wniosek
   The public interest in this instance was very large. (Zainteresowanie opinii publicznej tym wnioskiem było znaczne.)
   I can assure you that your instance won't be ignored. (Mogę cię zapewnić, iż twój wniosek nie zostanie zignorowany.)
 6. proposal ***  
  My proposal got rejected. (Mój wniosek został odrzucony.)
  Your proposal has been accepted by the president. (Twój wniosek został zaakceptowany przez prezesa.)
 7. deduction *
  • dedukcja, wniosek
   All this evidence leads me to a simple deduction. (Wszystkie te dowody prowadzą do prostego wniosku.)
 8. petition *
 9. inference  
  There is only one logical inference out of this. (Wynika z tego tylko jeden logiczny wniosek.)
 10. proposition **   technical
  I put the proposition to the vote. (Poddaję wniosek pod głosowanie.)
 11. corollary  
 12. takeaway
 13. educe
 14. illation
 15. construal  

Powiązane zwroty — "wniosek"

przymiotnik
merytoryczny (np. wniosek) = substantive
wspierający (np. wniosek) = subsidiary
odwołany (np. wniosek) = dismissed
czasownik
wnioskować = gather +3 znaczenia
oddalać (np. wniosek) = remove +1 znaczenie
inne
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo