"kwestia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kwestia" po polsku

kwestia

Ceder: implica ser suave, Jak sobie z nim poradzić?
rzeczownik
 1. thing *****
  • sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia) [COUNTABLE]
   I have so many things to do and so little time. (Mam tyle spraw do załatwienia i tak mało czasu.)
   You should take care of this thing before you go home. (Powinieneś zająć się tą sprawą, zanim pójdziesz do domu.)
   I'll tell you one more thing. (Powiem ci jeszcze jedną rzecz.)
 2. issue *****
  • kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji) [COUNTABLE]
   This is a very important issue. (To jest bardzo ważna kwestia.)
   I don't know why it's such an issue. (Nie wiem dlaczego jest to taki problem.)
   This issue is no simpler today than it was then. (Ta kwestia wcale nie jest prostsza dziś, niż była wtedy.)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • sprawa, kwestia [COUNTABLE]
   The only thing left is the point of money. (Jedyna rzecz jaka została, to kwestia pieniędzy.)
   We will discuss these points later. (Omówimy te kwestie później.)
 4. matter *****
  • sprawa, kwestia (sprawa lub sytuacja, z którą trzeba sobie poradzić) [COUNTABLE]
   It's a difficult matter. (To jest trudna sprawa.)
   link synonim: affair
 5. lines ****
  • tekst, kwestia, rola (w teatrze)
   The actor didn't learn his lines. (Aktor nie nauczył się swoich kwestii.)
   I have to learn these lines by Monday. (Muszę nauczyć się tych kwestii do poniedziałku.)
 6. concern *****
  • problem, sprawa, kwestia [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It's none of your concern! (To nie twoja sprawa!)
   I would like to now focus on our first concern. (Chciałbym teraz się skupić na naszym pierwszym problemie.)
   You have to deal with it on your own, it's not my concern. (Musisz sam sobie z tym poradzić, to nie jest moja sprawa.)
 7. question ***** , także: qu.
  • zagadnienie, kwestia [COUNTABLE]
   What do you think of the current war question? (Co sądzisz w kwestii obecnej wojny?)
   This question will be solved next week. (To zagadnienie zostanie rozwiązane w przyszłym tygodniu.)
 8. affair , ***
  • sprawa, kwestia [COUNTABLE]
   His own role in the affair was not clear enough. (Jego własna rola w tej sprawie nie była wystarczająco jasna.)
   It's a family affair, you should not listen to that. (To rodzinna kwestia, nie powinieneś tego słuchać.)
   link synonim: matter
 9. speech ****
  • kwestia (aktora, np. w teatrze) [COUNTABLE]
   His speech at the end of the play was breathtaking! (Jego kwestia na koniec sztuki zapierała dech w piersiach!)
   It is important for actors not to forget their speeches. (Ważne jest, aby aktorzy nie zapominali swoich kwestii.)
 10. res latin
 11. takeaway
 12. thang

powered by  eTutor logo