BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"request" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "request" po angielsku

request ***

rzeczownik
 1. prośba, wniosek, życzenie [policzalny lub niepoliczalny]
  The teacher refused the students' request to reschedule the test. (Nauczyciel odrzucił prośbę uczniów o przełożeniu testu.)
  They came to us with a request for a loan. (Oni przyszli do nas z prośbą o pożyczkę.)
 2. utwór z dedykacją (w radiu) [policzalny]
  It is a special request from one of our listeners. (To jest specjalny utwór z dedykacją od jednego z naszych słuchaczy.)
  Listen, they are playing my request! (Posłuchaj, grają mój utwór z dedykacją!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prosić, żądać oficjalnie [przechodni]
  She requested her customer to call her back. (Ona poprosiła swojego klienta, żeby do niej oddzwonił.)
  I requested some information on the suspect from my secretary. (Poprosiłem moją sekretarkę o trochę informacji o podejrzanym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "request"

przymiotnik
rzeczownik
quest = poszukiwanie, dążenie +1 znaczenie
bequest = zapis (np. na rzecz kogoś)
inquest = dochodzenie (np. przyczyny zgonu)
czasownik
inne
przysłówek
inne
kolokacje
Zobacz także: in a requestformal requestaccept a requestrequestableat the request of somebodyprocess the requestrequest stopcredit requestredemption requesttakedown requestrelease requestrequesting stateunilateral requestannulment requestextradition requestreasoned requestrequested authorityrequesting authorityrelevant requestpayment requestair requestrequest lettersettlement requestfriend requestevidential requestlist of requestsrequested informationgrant somebody's requestdelivery on requestpayment on requestrequest for quotation, request for quote, RFQrequest for proposal, RFPrequest for amendment or revisionrequest for clarificationrequest for deferred paymentrequest for documentationrequest for employmentrequest for exclusionrequest for expropriationrequest for further and better particularsrequest for invalidation of the declarationrequest for legal assistancerequest for political asylumrequest for reconsiderationrequest for rehabilitationrequest for remission of sentencerequest for submitting a statementrequest for arrestrequest for confidentialityrequest for listingrequest for re-examinationrequest for reviewrequest to secure claimsrequest for paymentrequest for intercessionrequest for penancerequest for judicial assistancerequest for offer, RFOholiday request, application for leave, request for leaverequest for delay of payment

powered by  eTutor logo