"get requests" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get requests" po angielsku

rzeczownik
 1. prośba, wniosek, życzenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The teacher refused the students' request to reschedule the test. (Nauczyciel odrzucił prośbę uczniów o przełożeniu testu.)
  They came to us with a request for a loan. (Oni przyszli do nas z prośbą o pożyczkę.)
 2. utwór z dedykacją (w radiu) [COUNTABLE]
  It is a special request from one of our listeners. (To jest specjalny utwór z dedykacją od jednego z naszych słuchaczy.)
  Listen, they are playing my request! (Posłuchaj, grają mój utwór z dedykacją!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prosić, żądać formal [TRANSITIVE]
  She requested her customer to call her back. (Ona poprosiła swojego klienta, żeby do niej oddzwonił.)
  I requested some information on the suspect from my secretary. (Poprosiłem moją sekretarkę o trochę informacji o podejrzanym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get requests" — Słownik kolokacji angielskich

get requests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane prośby
 1. get czasownik + request rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  We don't get requests for case files that old very often.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo