"dążenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dążenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

dążenie

photo - freedom fighter on
rzeczownik
 1. struggle ****
  • dążenie, walka (np. o wolność) [COUNTABLE]
   A struggle for their health became their priority. (Walka o zdrowie stała się ich priorytetem.)
   Our struggle for freedom became serious. (Nasza walka o wolność stała się poważna.)
 2. pursuit **
  • pogoń, dążenie [UNCOUNTABLE]
   a chase, trying very hard to achieve something
   He spent his life in the pursuit of happiness. (On spędził swoje życie na pogoni za szczęściem.)
   He lost himself in his pursuit of wealth. (On zatracił samego siebie w pogoni za bogactwem.)
 3. aim ***
  • cel, zamiar, dążenie [COUNTABLE]
   The aim of this course is to teach you how to take good photographs. (Celem tego kursu jest nauczyć was, jak robić dobre zdjęcia.)
   The aim is to have the agency up and running by summer 2012. (Celem jest uruchomienie agencji najpóźniej latem 2012 r.)
   The teacher's aim was to teach the childern something practical. (Zamiarem nauczyciela było nauczenie dzieci czegoś praktycznego.)
   link synonimy: goal, objective
 4. aspiration *
 5. push ****   [COUNTABLE]
  I admire his push to the target. (Podziwiam jego dążenie do celu.)
  His push to success is amazing. (Jego dążenie do sukcesu jest niesamowite.)
 6. ambition **
 7. quest **
  • poszukiwanie, dążenie literary [COUNTABLE]
   You'll never give up the quest for the truth, will you? (Nigdy nie porzucisz poszukiwania prawdy, tak?)
   His quest for power seems to be unending. (Jego dążenie do władzy wygląda tak, jakby nie miało końca.)
 8. seeking
 9. striving
 10. conatus
 11. bobbing
czasownik
 1. aim ***
 2. bob ****
  • dążyć, podążać (w określonym kierunku)
   She bobbed towards fame and fortune. (Ona dążyła w kierunku sławy i pieniędzy.)
   They bobbed west in hope to find a better life. (Oni podążali w kierunku zachodu, z nadzieją znalezienia lepszego życia.)
 3. aspire *
  • mieć aspiracje, dążyć (do czegoś)
   He aspires to be a hero. (On ma aspiracje do bycia bohaterem.)
   I always aspired to change the world. (Zawsze dążyłem do zmieniania świata.)
 4. strive *