"szukanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szukanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

szukanie

rzeczownik
 1. hunting **   [UNCOUNTABLE]
  If you're job hunting, the company can use a man like you. (Jeżeli szukasz pracy, tej firmie przydałby się ktoś taki jak ty.)
  Her hunting for a husband ended sooner than she expected. (Jej poszukiwanie męża zakończyło się szybciej niż się tego spodziewała.)
 2. scouting
 3. seeking
  • szukanie
  • szukanie (dążenie w naturalnym kierunku)
 4. foraging
  • szukanie, plądrowanie
   the act of searching for food and provisions
 5. trolling  
 6. looking
 7. prosecting
  • szukanie (czegoś)
phrasal verb
 1. look for something ****
 2. search for something **
 3. hunt something out
 4. scavenge for something
idiom
 1. be after something *
 2. fish for something
  • łowić coś (np. komplementy), szukać czegoś
   I don't like her, she always fishes for compliments. (Nie lubię jej, zawsze łowi komplementy.)
   Stop fishing for attention, you're not the only one in this room. (Przestań szukać uwagi, nie jesteś jedyny w tym pokoju.)
 3. have a poke around
 1. fumble for something
  • szukać czegoś (niezdarnie lub po omacku)
   Jenny fumbled around in her purse for a cigarette lighter. (Jenny szperała w torebce w poszukiwaniu zapalniczki.)
 1. run around after something
czasownik
 1. look *****
  • wyglądać (za kimś), szukać (kogoś) [INTRANSITIVE]
   Hi, I'm looking for Jane, is she home? (Cześć, szukam Jane, czy jest ona w domu?)
   She was looking for her engagement ring. (Ona szukała swojego pierścionka zaręczynowego.)
   She was looking for him through a window. (Ona wyglądała za nim przez okno.)
 2. search ****
  • przeszukiwać, szukać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I've searched everywhere and I still can't find it. (Szukałem wszędzie i ciągle nie mogę tego znaleźć.)
   I'm searching for my pen, it should be here. (Szukam mojego długopisu, powinien tu być.)
   They were all searching for the missing boy. (Oni wszyscy szukali zaginionego chłopca.)
 3. scout **
  • szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
   We need to scout out exactly what the situation is. (Musimy doszukać się obecnego stanu sytuacji.)
   Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me. (Przeszukajcie ten pokój. Jeżeli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zgłoście mi to.)
 4. seek ****
  • szukać, poszukiwać written [TRANSITIVE]
   I'm seeking a way to see him again. (Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.)
   We sought the answers in the book. (Szukaliśmy odpowiedzi w książce.)
   Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house. (Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.)
   He desperately sought help. (On desperacko szukał pomocy.)
   zobacz także: look for something
 5. fish ****
  • szukać, kopać (np. w torebce) informal [INTRANSITIVE]
   If your phone is not on the table, fish in my bag. (Jeśli twojego telefonu nie ma na stole, szukaj w mojej torbie.)
   "I can't find my wallet!" "Fish in the drawer." ("Nie mogę znaleźć portfela!" "Poszukaj w szufladzie.")
 6. troll *  
  You stay here, and I'll troll for an empty table. (Wy zostańcie tutaj, a ja poszukam pustego stolika.)
 7. rummage
 8. prosect
phrasal verb
 1. go through something ***
 2. root about , także: root around  
phrasal verb
 1. look for somebody ****
 2. search for somebody **
 3. come after somebody *
  • śledzić kogoś, szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę)
   The murderer came after the girl. (Morderca śledził dziewczynę.)
   I think he comes after me and wants to hurt me. (Myślę, że on mnie szuka i chce mnie skrzywdzić.)
 4. look out for somebody
 1. run around after someone
czasownik
 1. hunt ***   [INTRANSITIVE]
  They are hunting the killer in ten countries. (Oni poszukują zabójcy w dziesięciu krajach.)
  We are hunting a treasure. (Szukamy skarbu.)
 2. forage
 3. forage around , forage through , forage among
phrasal verb
 1. be after somebody * , get after somebody
phrasal verb
 1. forage for something  
idiom
 1. hunt for something *