ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"poszukiwany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poszukiwany" po polsku

poszukiwany

przymiotnik
 1. in demand
  • poszukiwany, wzięty (np. produkt, rezultat)
   He is one of the most in demand guitar players in Japan. (On jest jednym z najbardziej wziętych gitarzystów w Japonii.)
 2. wanted
  • poszukiwany (np. przez policję)
 3. marketable
  • zbywalny, poszukiwany, chodliwy
   The new Barbie doll turned out to be less marketable. (Nowa lalka Barbie okazała się być mniej chodliwa.)
   This is a marketable product in which we should invest. (To jest chodliwy produkt, w który powinniśmy zainwestować.)
 4. sought  
  I've found a long sought brother. (Znalazłem długo poszukiwanego brata.)
 5. sought-after
 6. demanded
idiom
 1. at a premium
  • poszukiwany (ze względu na małą dostępność)
   Talented scientists are at a premium more than ever. (Utalentowani naukowcy są poszukiwani bardziej niż kiedykolwiek.)
czasownik
 1. look *****
  • wyglądać (za kimś), szukać (kogoś) [INTRANSITIVE]
   Hi, I'm looking for Jane, is she home? (Cześć, szukam Jane, czy jest ona w domu?)
   She was looking for her engagement ring. (Ona szukała swojego pierścionka zaręczynowego.)
   She was looking for him through a window. (Ona wyglądała za nim przez okno.)
 2. scout **
  • szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
   We need to scout out exactly what the situation is. (Musimy doszukać się obecnego stanu sytuacji.)
   Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me. (Przeszukajcie ten pokój. Jeżeli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zgłoście mi to.)
 3. fish ****
  • szukać, kopać (np. w torebce) informal [INTRANSITIVE]
   If your phone is not on the table, fish in my bag. (Jeśli twojego telefonu nie ma na stole, szukaj w mojej torbie.)
   "I can't find my wallet!" "Fish in the drawer." ("Nie mogę znaleźć portfela!" "Poszukaj w szufladzie.")
 4. troll *  
  You stay here, and I'll troll for an empty table. (Wy zostańcie tutaj, a ja poszukam pustego stolika.)
 5. rummage
 6. prosect
 7. search ****
  • przeszukiwać, szukać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I've searched everywhere and I still can't find it. (Szukałem wszędzie i ciągle nie mogę tego znaleźć.)
   I'm searching for my pen, it should be here. (Szukam mojego długopisu, powinien tu być.)
   They were all searching for the missing boy. (Oni wszyscy szukali zaginionego chłopca.)
phrasal verb
 1. root about , root around , root through
phrasal verb
 1. look for somebody ****
 2. search for somebody **
 3. be after somebody * , get after somebody
phrasal verb
 1. look for something ****
 2. search for something **
 3. forage for something  
idiom
 1. hunt for something *
czasownik
 1. hunt ***   [INTRANSITIVE]
  They are hunting the killer in ten countries. (Oni poszukują zabójcy w dziesięciu krajach.)
  We are hunting a treasure. (Szukamy skarbu.)
 2. seek ****
  • szukać, poszukiwać written [TRANSITIVE]
   I'm seeking a way to see him again. (Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.)
   We sought the answers in the book. (Szukaliśmy odpowiedzi w książce.)
   Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house. (Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.)
   He desperately sought help. (On desperacko szukał pomocy.)
   zobacz także: look for something
 3. search ****
  • poszukiwać (np. rozwiązania) [INTRANSITIVE]
   The scientists are searching for a cure for cancer. (Naukowcy poszukują lekarstwa na raka.)
   I'm searching for a rare specimen of a spider. (Poszukuję rzadkiego okazu pająka.)
   We have to search for a solution that would be good for all of us. (Musimy poszukać rozwiązania, które będzie dobre dla nas wszystkich.)
 4. forage
 5. forage around , forage through , forage among
phrasal verb
 1. go through something ***
phrasal verb
 1. come after somebody *
  • śledzić kogoś, szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę)
   The murderer came after the girl. (Morderca śledził dziewczynę.)
   I think he comes after me and wants to hurt me. (Myślę, że on mnie szuka i chce mnie skrzywdzić.)
 2. look out for somebody
 1. run around after someone
phrasal verb
 1. look out for something
 2. hunt something out
 3. scavenge for something
 4. look for something ****  
  What are you looking for? (Czego szukasz?)
  I've been looking for you everywhere. (Szukałem cię wszędzie.)
  I'm looking for a job. (Szukam pracy.)
  zobacz także: seek
 1. run around after something
idiom
 1. be after something *
 2. fish for something
  • łowić coś (np. komplementy), szukać czegoś
   I don't like her, she always fishes for compliments. (Nie lubię jej, zawsze łowi komplementy.)
   Stop fishing for attention, you're not the only one in this room. (Przestań szukać uwagi, nie jesteś jedyny w tym pokoju.)
 3. have a poke around
 1. fumble for something
  • szukać czegoś (niezdarnie lub po omacku)
   Jenny fumbled around in her purse for a cigarette lighter. (Jenny szperała w torebce w poszukiwaniu zapalniczki.)

"poszukiwany" — Słownik kolokacji angielskich

in demand kolokacja
 1. in przyimek + demand rzeczownik = poszukiwany, wzięty (np. produkt, rezultat)
  Bardzo silna kolokacja

  But the most significant change has been the growth in demand, she said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo