"ścigać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścigać kogoś" po polsku

czasownik
 1. chase ***
  • ścigać, gonić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The cat chased the mouse. (Kot gonił mysz.)
   Your dog is chasing our cat. (Wasz pies goni naszego kota.)
   What is chasing Kate, is it a dog or a cat? (Co goni Kate, pies czy kot?)
   We're still in the first place and they are chasing us. (Nadal jesteśmy na pierwszym miejscu i oni nas gonią.)
 2. pursue ***
 3. hunt ***
 4. hound *
 5. give chase
 6. quetch   old use

ścigać kogoś

phrasal verb
 1. go after somebody **
 2. be after somebody * , get after somebody
  • ścigać kogoś, poszukiwać kogoś informal
   The police are after him again - I wonder what he did this time. (Policja znowu go ściga - ciekawe, co zrobił tym razem.)
 3. make after somebody
czasownik
 1. chase after somebody
czasownik
 1. race *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Do you want to race with me? (Chcesz się ze mną ścigać?)
  He bought a new car and he wants to race. (On kupił nowy samochód i chce się ścigać.)

Powiązane zwroty — "ścigać kogoś"

rzeczownik
wyścig = race +1 znaczenie
ściganie = pursuit +4 znaczenia
wyścigi = event +1 znaczenie
czasownik
przymiotnik
inne
inne

powered by  eTutor logo