ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"poszukiwać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poszukiwać kogoś" po polsku

poszukiwać kogoś

phrasal verb
 1. look for somebody ****
  • poszukiwać kogoś, szukać kogoś
   I heard him say he is not looking for a girlfriend. (Słyszałam jak mówił, że nie szuka dziewczyny.)
 2. search for somebody **
  • poszukiwać kogoś, szukać kogoś
   I'm searching for a girl from this picture. Have you seen her? (Poszukuję dziewczyny z tego zdjęcia. Widziałeś ją?)
 3. be after somebody * , get after somebody
  • ścigać kogoś, poszukiwać kogoś informal
   The police are after him again - I wonder what he did this time. (Policja znowu go ściga - ciekawe, co zrobił tym razem.)
phrasal verb
 1. look for something ****
 2. search for something **
 3. forage for something  
idiom
 1. hunt for something *
czasownik
 1. hunt ***   [INTRANSITIVE]
  They are hunting the killer in ten countries. (Oni poszukują zabójcy w dziesięciu krajach.)
  We are hunting a treasure. (Szukamy skarbu.)
 2. seek ****
  • szukać, poszukiwać written [TRANSITIVE]
   I'm seeking a way to see him again. (Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.)
   We sought the answers in the book. (Szukaliśmy odpowiedzi w książce.)
   Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house. (Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.)
   He desperately sought help. (On desperacko szukał pomocy.)
   zobacz także: look for something
 3. search ****
  • poszukiwać (np. rozwiązania) [INTRANSITIVE]
   The scientists are searching for a cure for cancer. (Naukowcy poszukują lekarstwa na raka.)
   I'm searching for a rare specimen of a spider. (Poszukuję rzadkiego okazu pająka.)
   We have to search for a solution that would be good for all of us. (Musimy poszukać rozwiązania, które będzie dobre dla nas wszystkich.)
 4. forage
 5. forage around , forage through , forage among
phrasal verb
 1. go through something ***
czasownik
 1. look *****
  • wyglądać (za kimś), szukać (kogoś) [INTRANSITIVE]
   Hi, I'm looking for Jane, is she home? (Cześć, szukam Jane, czy jest ona w domu?)
   She was looking for her engagement ring. (Ona szukała swojego pierścionka zaręczynowego.)
   She was looking for him through a window. (Ona wyglądała za nim przez okno.)
 2. scout **
  • szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
   We need to scout out exactly what the situation is. (Musimy doszukać się obecnego stanu sytuacji.)
   Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me. (Przeszukajcie ten pokój. Jeżeli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zgłoście mi to.)
 3. fish ****
  • szukać, kopać (np. w torebce) informal [INTRANSITIVE]
   If your phone is not on the table, fish in my bag. (Jeśli twojego telefonu nie ma na stole, szukaj w mojej torbie.)
   "I can't find my wallet!" "Fish in the drawer." ("Nie mogę znaleźć portfela!" "Poszukaj w szufladzie.")
 4. troll *  
  You stay here, and I'll troll for an empty table. (Wy zostańcie tutaj, a ja poszukam pustego stolika.)
 5. rummage
 6. prosect
phrasal verb
 1. root about , root around , root through
phrasal verb
 1. come after somebody *
  • śledzić kogoś, szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę)
   The murderer came after the girl. (Morderca śledził dziewczynę.)
   I think he comes after me and wants to hurt me. (Myślę, że on mnie szuka i chce mnie skrzywdzić.)
 2. look out for somebody
 1. run around after someone
phrasal verb
 1. look out for something
 2. hunt something out
 3. scavenge for something
 1. run around after something
idiom
 1. be after something *
 2. fish for something
  • łowić coś (np. komplementy), szukać czegoś
   I don't like her, she always fishes for compliments. (Nie lubię jej, zawsze łowi komplementy.)
   Stop fishing for attention, you're not the only one in this room. (Przestań szukać uwagi, nie jesteś jedyny w tym pokoju.)
 3. have a poke around
 1. fumble for something
  • szukać czegoś (niezdarnie lub po omacku)
   Jenny fumbled around in her purse for a cigarette lighter. (Jenny szperała w torebce w poszukiwaniu zapalniczki.)

powered by  eTutor logo