"seeking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "seeking" po angielsku

seeking
search ***

rzeczownik
 1. poszukiwanie

seeking

rzeczownik
 1. ubieganie się, dążenie
 2. szukanie
 3. szukanie (dążenie w naturalnym kierunku)

seek ****

Czasownika "seek" nie łączymy z "for". Prawidłowa konstrukcja to "seek" + "rzeczownik", np. "seek help".
czasownik
Formy nieregularne: sought past tense, sought past participle
 1. ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o oficjalnie [przechodni]
  I think she seeks confrontation with me. (Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.)
  James sought a promotion but he didn't get it. (James ubiegał się o awans, ale go nie dostał.)
  Do you seek glory and money? (Czy dążysz do chwały i pieniędzy?)
  We try to seek a peaceful solution. (Staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania.)
 2. szukać, poszukiwać język pisany [przechodni]
  I'm seeking a way to see him again. (Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.)
  We sought the answers in the book. (Szukaliśmy odpowiedzi w książce.)
  Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house. (Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.)
  He desperately sought help. (On desperacko szukał pomocy.)
  zobacz także: look for something

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "seeking"

phrasal verb
rzeczownik
inne
czasownik
idiom
przymiotnik

powered by  eTutor logo