"poszukiwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poszukiwanie" po polsku

poszukiwanie

obrazek do "search" po polsku
rzeczownik
 1. search ****
  • poszukiwania, poszukiwanie [policzalny]
   I found the keys after a long search. (Znalazłem klucze po długich poszukiwaniach.)
   We started the search two days ago. (Rozpoczęliśmy poszukiwania dwa dni temu.)
   The police carried out a search of the area. (Policja przeprowadziła poszukiwania na tym obszarze.)
 2. search *** , searching  
 3. hunt ***
 4. look *****   [tylko liczba pojedyncza]
  The look for a job has been really tiring. (Poszukiwanie pracy było bardzo męczące.)
  The look for new inspirations wasn't difficult. (Poszukiwanie nowych inspiracji nie było trudne.)
 5. quest **
  • poszukiwanie, dążenie termin literacki [policzalny]
   You'll never give up the quest for the truth, will you? (Nigdy nie porzucisz poszukiwania prawdy, tak?)
   His quest for power seems to be unending. (Jego dążenie do władzy wygląda tak, jakby nie miało końca.)
  • pogoń, poszukiwanie, (jako zadanie w grach, filmach), wyprawa poszukiwawcza
 6. hunting **  
  The hunting of the missing girl began yesterday. (Poszukiwanie zaginionej dziewczyny zaczęło się wczoraj.)
  The hunting for a dress was exhausting. (Polowanie na sukienkę było wyczerpujące.)
 7. exploration **
 8. forage
  • poszukiwanie, plądrowanie, szperanie  BrE
   The forage of the shipwreck gave them lots of money. (Splądrowanie wraku statku dało im dużo pieniędzy.)
 9. seeking , search ***  
 10. appetition
Looking fot Sth by ~zihlavka
rzeczownik
 1. search for something **  
  His search for a girlfriend ended in his marriage. (Jego poszukiwania dziewczyny zakończyły się małżeństwem.)
  I admire her search for the truth. (Podziwiam jej poszukiwanie prawdy.)
 2. quest for something
czasownik
 1. look *****
  • wyglądać (za kimś), szukać (kogoś) [nieprzechodni]
   Hi, I'm looking for Jane, is she home? (Cześć, szukam Jane, czy jest ona w domu?)
   She was looking for her engagement ring. (Ona szukała swojego pierścionka zaręczynowego.)
   She was looking for him through a window. (Ona wyglądała za nim przez okno.)
 2. scout **
  • szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
   We need to scout out exactly what the situation is. (Musimy doszukać się obecnego stanu sytuacji.)
   Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me. (Przeszukajcie ten pokój. Jeżeli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zgłoście mi to.)
 3. fish ****
  • szukać, kopać (np. w torebce) potocznie [nieprzechodni]
   If your phone is not on the table, fish in my bag. (Jeśli twojego telefonu nie ma na stole, szukaj w mojej torbie.)
   "I can't find my wallet!" "Fish in the drawer." ("Nie mogę znaleźć portfela!" "Poszukaj w szufladzie.")
 4. troll *   [nieprzechodni]
  You stay here, and I'll troll for an empty table. (Wy zostańcie tutaj, a ja poszukam pustego stolika.)
 5. rummage
 6. prosect
 7. search ****
  • przeszukiwać, szukać [przechodni/nieprzechodni]
   I've searched everywhere and I still can't find it. (Szukałem wszędzie i ciągle nie mogę tego znaleźć.)
   I'm searching for my pen, it should be here. (Szukam mojego długopisu, powinien tu być.)
   They were all searching for the missing boy. (Oni wszyscy szukali zaginionego chłopca.)
phrasal verb
 1. root about , root around , root through
phrasal verb
 1. look for somebody ****
 2. search for somebody **
 3. be after somebody * , get after somebody
phrasal verb
 1. look for something ****
 2. search for something **
 3. forage for something  
idiom
 1. hunt for something *
czasownik
 1. hunt ***   [nieprzechodni]
  They are hunting the killer in ten countries. (Oni poszukują zabójcy w dziesięciu krajach.)
  We are hunting a treasure. (Szukamy skarbu.)
 2. seek ****
  • szukać, poszukiwać język pisany [przechodni]
   I'm seeking a way to see him again. (Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.)
   We sought the answers in the book. (Szukaliśmy odpowiedzi w książce.)
   Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house. (Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.)
   He desperately sought help. (On desperacko szukał pomocy.)
   zobacz także: look for something
 3. search ****
  • poszukiwać (np. rozwiązania) [nieprzechodni]
   The scientists are searching for a cure for cancer. (Naukowcy poszukują lekarstwa na raka.)
   I'm searching for a rare specimen of a spider. (Poszukuję rzadkiego okazu pająka.)
   We have to search for a solution that would be good for all of us. (Musimy poszukać rozwiązania, które będzie dobre dla nas wszystkich.)
 4. forage
 5. forage around , forage through , forage among
phrasal verb
 1. go through something ***
phrasal verb
 1. come after somebody *
  • śledzić kogoś, szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę)
   The murderer came after the girl. (Morderca śledził dziewczynę.)
   I think he comes after me and wants to hurt me. (Myślę, że on mnie szuka i chce mnie skrzywdzić.)
 2. look out for somebody
phrasal verb
 1. look out for something
 2. scavenge for something
 3. look for something ****  
  What are you looking for? (Czego szukasz?)
  I've been looking for you everywhere. (Szukałem cię wszędzie.)
  I'm looking for a job. (Szukam pracy.)
  zobacz także: seek
 1. run around after something
idiom
 1. be after something *
 2. fish for something
  • łowić coś (np. komplementy), szukać czegoś
   I don't like her, she always fishes for compliments. (Nie lubię jej, zawsze łowi komplementy.)
   Stop fishing for attention, you're not the only one in this room. (Przestań szukać uwagi, nie jesteś jedyny w tym pokoju.)
 3. have a poke around
 1. fumble for something
  • szukać czegoś (niezdarnie lub po omacku)
   Jenny fumbled around in her purse for a cigarette lighter. (Jenny szperała w torebce w poszukiwaniu zapalniczki.)

powered by  eTutor logo