BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"pragnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pragnienie" po polsku

pragnienie

rzeczownik
 1. desire ****
  • ochota, chęć, pragnienie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I assure you I had no desire to do that. (Zapewniam cię, że nie miałem chęci tego robić.)
   He felt a strong desire to look at her. (On poczuł silne pragnienie, żeby na nią popatrzyć.)
 2. urge ***
  • pragnienie (zrobienia czegoś), popęd (seksualny), pragnienie [COUNTABLE]
   I couldn't resist the urge to steal that video camera from the shop. (Nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby ukraść tamtą kamerę wideo ze sklepu.)
   He felt a strong urge to go out of his office. (On poczuł silne pragnienie, aby wyjść ze swojego biura.)
 3. longing *
  • pragnienie, tęsknota [UNCOUNTABLE]
   My longing for her cannot be described in words. (Moja tęsknota do niej nie może być opisana słowami.)
 4. anxiety , ***
  • pragnienie (żeby coś zrobić) [UNCOUNTABLE]
   I have the anxiety to do something for my parents. (Mam pragnienie, żeby zrobić coś dla moich rodziców.)
   His anxiety to date her turned into an obsession. (Jego pragnienie by się z nią umawiać zmieniło się w obsesję.)
 5. aspiration *
 6. ambition **
 7. thirst  
  I need something to quench my thirst. (Potrzebuję czegoś, co ugasi moje pragnienie.)
  I was nearly dying from thirst on that desert. (O mało co nie umarłem z pragnienia na tej pustyni.)
 8. craving
 9. eagerness  
 10. yearning literary
 11. drought * , także: drouth American English dialect   old use [UNCOUNTABLE]
 12. hankering
 13. desirousness
  • pragnienie (czegoś)
 14. coveting
 15. desideration
 16. desiring
 17. appetence , także: appetency
 18. anxiousness
  • pragnienie (żeby coś zrobić)
 19. hungering
 20. desiderating
 21. hot coppers

powered by  eTutor logo