ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"decline" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "decline" po angielsku

decline ***

rzeczownik
 1. zanik (np. mięśni), ubytek (np. sił), utrata (np. zdrowia) [niepoliczalny]
  After the break he felt decline of his strength. (Po przerwie on poczuł ubytek siły.)
 2. spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji), zmniejszenie się (np. populacji) [policzalny]
  a decrease
  The Chinese market closed for us, so we had to have a decline in production. (Rynek chiński się dla nas zamknął, więc musieliśmy mieć obniżenie w produkcji.)
  There is always a decline in clothes prices before a new collection is launched. (Zanim zostanie wypuszczona nowa kolekcja ubrań zawsze jest spadek cen.)
 3. upadek (np. cesarstwa), schyłek (np. dnia, życia) [niepoliczalny]
  The decline of monarchies in Europe was observed in 19th century. (Upadek monarchii w Europie można było zaobserwować w XIX wieku.)
  At the decline of his life he tried to enjoy the last moments. (U schyłku życia próbował się cieszyć ostatnimi chwilami.)
 4. pochylenie (terenu) [policzalny]
  Territories in Norway are characteristic of many declines. (Tereny w Norwegii charakteryzują się wieloma pochyleniami.)
  The decline of the ground makes it difficult to build houses. (Pochylenie terenu sprawia, iż budowanie domów jest trudne.)
 5. schyłek (kariery zawodowej)
  The decline of his career was filled with educational pursuits. (Schyłek jego kariery był wypełniony zajęciami pedagogicznymi.)
  Etap przejścia na emeryturę (po 65. roku życia).

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [nieprzechodni]
  The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
  People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 2. odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  The Prime Minister declined to answer questions about his private life. (Premier odmówił odpowiedzi na pytania o jego życie prywatne.)
  My employer at first declined my job application, but then found some good sides about me. (Mój pracodawca na początku odrzucił moje podanie o pracę, ale potem znalazł moje dobre strony.)
  link synonim: refuse
 3. zanikać (np. o mięśniach), ubywać (np. o siłach), podupadać (o zdrowiu) [nieprzechodni]
  Her muscles totally declined after the pregnancy. (Jej mięśnie kompletnie zanikły po ciąży.)
  He retired when his health started to decline. (On przeszedł na emeryturę, kiedy jego zdrowie zaczęło podupadać.)
 4. chylić się ku upadkowi (np. o rządach), zbliżać się ku końcowi (np. o dniu, życiu) [nieprzechodni]
  After the tape scandal the government was declining. (Po aferze taśmowej rząd chylił się ku upadkowi.)
  My life is declining and there's nothing you can do about it. (Moje życie zbliża się ku końcowi i nie ma nic, co mógłbyś z tym zrobić.)
  zobacz także: decay
 5. obniżać się (o terenie) [nieprzechodni]
  The lake bottom suddenly declined and I nearly drowned. (Dno jeziora nagle się obniżyło i prawie utonąłem.)
  Be careful because the bottom declines here. (Uważaj, ponieważ tutaj dno się obniża.)
 6. zwieszać (głowę) [przechodni]
  My mom declined her head when she found out about my grandmother's death. (Moja mama zwiesiła głowę, gdy dowiedziała się o śmierci mojej babci.)
  She felt ashamed and she declined her head. (Poczuła się zawstydzona i zwiesiła głowę.)
  He declined his head and pretended he didn't see me. (Zwiesił głowę i udał, że mnie nie widział.)
 7. odmieniać przez przypadki, deklinować (odmieniać rzeczowniki, przymiotniki, zaimki lub liczebniki przez przypadki i liczby) [przechodni]
  My daughter still couldn't properly decline nouns in Polish at the age of fourteen! (W wieku czternastu lat moja córka dalej nie potrafiła deklinować rzeczowników w języku polskim!)
  Many people still can't decline adjectives properly. (Wielu ludzi wciąż nie potrafi odpowiednio deklinować przymiotników.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa decline i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "decline"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
inne
idiom
kolokacje