BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pochylenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochylenie" po polsku

pochylenie

rzeczownik
 1. decline ***
  • pochylenie (terenu) [COUNTABLE]
   Territories in Norway are characteristic of many declines. (Tereny w Norwegii charakteryzują się wieloma pochyleniami.)
   The decline of the ground makes it difficult to build houses. (Pochylenie terenu sprawia, iż budowanie domów jest trudne.)
 2. stoop *
  • pochylenie (ramion), przygarbienie (pleców)
   If you will not sit straight, you will get a stoop. (Jeżeli nie będziesz siedzieć prosto, dostaniesz garba.)
   The stoop of his back is severe. He needs a therapy. (Przygarbienie jego pleców jest poważne. On potrzebuje terapii.)
 3. inclination *
 4. dip **
  • nachylenie (terenu), zagłębienie (np. w drodze), pochylenie (np. głowy)
   I did not see the dip in the road. (Nie zauważyłem zagłębienia w drodze.)
 5. pitch ***
  • pochylenie (obrót samolotu wokół osi poprzecznej)
 6. declension , declination
 7. droopiness
czasownik
 1. bow **
  • schylać, pochylać (np. głowę) [TRANSITIVE]
   He bowed his head when he saw the bishop. (On pochylił głowę, kiedy zobaczył biskupa.)
   Bow your head to show your respect. (Pochyl głowę, by pokazać szacunek.)
   He bowed his head because the door was too small for him. (Schylił głowę, bo drzwi były dla niego za małe.)
czasownik
 1. lean ****
 2. slope **
  • opadać, pochylać się
   The land sloped down from the road, which was good. (Ziemia opadała z drogi, co było korzystne.)
 3. stoop * , stoop down
 4. shelve
 5. recumb
phrasal verb
 1. bend over *
 2. hunch over

powered by  eTutor logo