"przechylać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechylać się" po polsku

przechylać się

czasownik
 1. lean ****
  • przechylać się, odchylać się, pochylać się [nieprzechodni]
   He leaned towards her. (On pochylił się w jej kierunku.)
   She leaned towards Jack and said something to him. (Ona pochyliła się w kierunku Jacka i powiedziała coś do niego.)
 2. list *****
  • przechylać się (o statku) [nieprzechodni]
   Oh, I don't like it when a ship lists so much. (Och, nie lubię, kiedy statek tak bardzo się przechyla.)
   The ship listed and I almost dropped on the floor. (Statek się przechylił i prawie upadłem na podłogę.)
 3. heel **
  • przechylać się (o statku, jachcie)
 4. slant
phrasal verb
 1. lean over *

przechylać się, przechylać

czasownik
 1. career British English **** , careen American English  
  She careered over the balcony. (Ona przechyliła się przez balkon.)
  He careered and fell into the sea. (On przechylił się i wpadł do morza.)
czasownik
 1. tip ***
czasownik
 1. tilt **
 2. slant
czasownik
 1. bank *****
  • przechylić się (podczas skrętu)
   His bike dangerously banked but he managed to keep his balance. (Jego rower niebezpiecznie się przechylił ale on zdołał utrzymać równowagę.)

"przechylać się" — Słownik kolokacji angielskich

lean over kolokacja
 1. lean czasownik + over przyimek = chylić się, przechylać się
  Bardzo silna kolokacja

  I leaned over the mother and shot the boy once in the head.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo