BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odchylać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odchylać się" po polsku

odchylać się

czasownik
 1. lean ****
  • przechylać się, odchylać się, pochylać się [nieprzechodni]
   He leaned towards her. (On pochylił się w jej kierunku.)
   She leaned towards Jack and said something to him. (Ona pochyliła się w kierunku Jacka i powiedziała coś do niego.)
phrasal verb
 1. fold back
czasownik
 1. deviate
 2. inflect

"odchylać się" — Słownik kolokacji angielskich

fold back kolokacja
 1. fold czasownik + back particle = odchylać się, odwijać się
  Luźna kolokacja

  Ptolemy walked to the bed's head and folded back the sheet.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo