"fold" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fold" po angielsku

fold **

czasownik
 1. zginać (np. kartkę papieru) [przechodni]
  She folded the receipt in half and handed it to me. (Ona zgięła rachunek na pół i podała mi go.)
  You can't lose this letter - fold it and put it in your bag. (Nie możesz zgubić tego listu - zegnij go i włóż do swojej torby.)
  You can fold this letter in half. (Możesz zgiąć ten list na pół.)
 2. składać, złożyć, zginać (np. ubrania, mapę) [przechodni]
  Fold your clothes, please. (Poskładaj swoje ubrania, proszę.)
  I folded the map and I put it in the glove compartment. (Poskładałem mapę i włożyłem ją do schowka samochodowego.)
  Fold this shirt before putting it in the suitcase. (Złóż tę koszulę przed włożeniem jej do walizki.)
  I can't fold this map, it's too big, can you help me? (Nie mogę złożyć tej mapy, jest za duża, możesz mi pomóc?)
  You can fold the map. I know where we are. (Możesz złożyć mapę. Wiem, gdzie jesteśmy.)
 3. składać (np. krzesło, łóżko) [przechodni/nieprzechodni]
  If you fold those chairs, we'll have more space. (Jeśli poskładasz te krzesła, będziemy mieć więcej miejsca.)
  Fold your bed before you leave the house. (Złóż swoje łóżko zanim wyjdziesz z domu.)
  She stood up and folded her chair. (Ona wstała i złożyła swoje krzesło.)
  przeciwieństwo: extend
 4. składać (skrzydła) [przechodni]
  The bird folded its wings. (Ptak złożył swoje skrzydła.)
  My parrot always folds its wings when it's cold. (Moja papuga zawsze składa skrzydła, kiedy jest zimno.)
 5. obejmować, zakrywać [przechodni]
 6. uginać się, ulegać presji, poddawać się potocznie
  I folded and apologized to her. (Poddałem się i przeprosiłem ją.)
  I hope he'll fold and let me finish the project on my own. (Mam nadzieję, że on ulegnie presji i pozwoli mi samemu skończyć ten projekt.)
  I had to fold, she started crying and I couldn't say no to her. (Musiałem się ugiąć, ona zaczęła płakać i nie mogłem jej odmówić.)
  He folded under his parents' pressure. (On ugiął się pod presją rodziców.)
  link synonimy: buckle, give in
 7. bankrutować, upadać (o przedsiębiorstwie) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zagięcie
  There's a fold on this page. (Na tej stronie jest zagięcie.)
 2. fałda (np. materiału), namarszczenie (fałdka na tkaninie) [tylko liczba mnoga]
  I don't like the pink fold on this dress, I won't buy it. (Nie podoba mi się różowa fałda na tej sukience, nie kupię jej.)
  You should iron your shirt to get rid of the folds. (Powinieneś wyprasować swoją koszulę, aby pozbyć się fałd.)
 3. zagroda [policzalny]
  There is a sheep fold in the backyard. (W ogrodzie za domem jest zagroda dla owiec.)
  I built the fold myself. (Sam zbudowałem zagrodę.)
 4. fałda (w geologii) termin techniczny [policzalny]
 5. falc (rodzaj zagięcia) termin techniczny
 6. wspólnota, organizacja (ludzie dzielący te same wyznania, wartości)
  zwykle z przedimkiem "the"

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. owczarnia

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

suffiks
 1. do tworzenia przymiotników (np. dwojaki, trojaki)
 2. do tworzenia przysłówków (np. dwukrotnie, trzykrotnie)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa fold i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "fold"

przymiotnik
folding , foldable = składany (np. krzesło, łóżko) +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
idiom
fold something up , fold up = złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru) +1 znaczenie
inne
inne
fold over = zgiąć się w pół (np. w tańcu)
przysłówek
czasownik
kolokacje

"fold" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fold" po polsku