"pofałdowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pofałdowany" po polsku

pofałdowany

przymiotnik
 1. rolling **
  • pofałdowany, falisty (teren)
   This area is too rolling, we can't build anything here. (Ten obszar jest zbyt falisty, nie możemy tu nic zbudować.)
   The hill in front of me was very rolling. (Wzgórze przede mną było bardzo pofałdowane.)
   He painted a rolling meadow and a forest. (Namalował pofałdowaną łąkę i las.)
 2. wrinkled
 3. folded
 4. undulating
 5. corrugated
 6. wobbly , także: wibbly
 7. creasy
 8. gyrified
  • pofałdowany (mózg)
czasownik
 1. ruck , ruckle BrE

powered by  eTutor logo