"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

fold rzeczownik

rzeczownik + fold
Kolokacji: 7
Ben Fold • fold of one's cloak • fold of one's robe • protein fold • fin fold • ...
czasownik + fold
Kolokacji: 3
bring into the fold • provide with a fold • get above the fold
przymiotnik + fold
Kolokacji: 13
Democratic fold • double fold • deep fold • strong fold • slight fold • ...
przyimek + fold
Kolokacji: 5
into the fold • in the fold • to the fold • with a fold • by several fold

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.