"carefully fold" — Słownik kolokacji angielskich

carefully fold kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożnie złóż
  1. fold czasownik + carefully przysłówek
    Silna kolokacja

    He carefully folded his hands on the table top before him.

powered by  eTutor logo