"neatly folded" — Słownik kolokacji angielskich

neatly folded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starannie złożyć
  1. fold czasownik + neatly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Back in the room, I see that my clothes are neatly folded.

powered by  eTutor logo