"fit neatly" — Słownik kolokacji angielskich

fit neatly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj schludnie
  1. fit czasownik + neatly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The show does not fit neatly into standard American television seasons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo