"fit easily" — Słownik kolokacji angielskich

fit easily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj łatwo
  1. fit czasownik + easily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She looked like a woman who would fit easily into a man's arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo