"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. fold one's fingers = składać czyjś palce fold one's fingers
2. fold one's clothes = składać czyjś ubranie fold one's clothes
3. fold laundry = złóż pranie fold laundry
4. fold one's napkin = składać czyjś serwetka fold one's napkin
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.