MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. neatly folded = starannie złożyć neatly folded
5. folded away = poskładany folded away
6. fold later = złóż później fold later
7. quickly fold = szybko złóż quickly fold
8. fold flat = złóż mieszkanie fold flat
9. fold shortly = złóż wkrótce fold shortly
10. slowly fold = wolno złóż slowly fold
11. folded completely = złożony całkowicie folded completely
12. folded twice = złożony dwa razy folded twice
13. officially fold = oficjalnie złóż officially fold
14. fold calmly = złóż spokojnie fold calmly
15. folded once = złożony raz folded once
16. fold demurely = złóż skromnie fold demurely
17. fold easily = złóż łatwo fold easily
18. fold inside = złóż do środka fold inside
19. correctly folded = poprawnie złożyć correctly folded
20. casually fold = mimochodem złóż casually fold
21. folded upward = złożony do góry folded upward
(2) eventually, finally
Kolokacji: 2
(3) gently, quietly
Kolokacji: 2
(4) forward, backwards
Kolokacji: 2
(5) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) properly, primly
Kolokacji: 2
(7) loosely, open, perfectly
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.