ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fold one's wings" — Słownik kolokacji angielskich

fold one's wings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać czyjś skrzydła
  1. fold czasownik + wing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She got to her feet as he folded his wings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo