"fold one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

fold one's hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: fold one's hands
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać czyjś ręka
  1. fold czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I quickly folded my hands and looked at the table in front of me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo