"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. fold with = składać z fold with
2. fold to = składać aby fold to
3. folded against = złożony przeciwko folded against
4. fold for = składać dla fold for
5. fold before = złóż wcześniej fold before
6. fold behind = złóż z tyłu fold behind
7. fold beneath = złóż poniżej fold beneath
8. fold out = rozłóż fold out
9. fold back = odchylać się, odwijać się fold back
10. folded during = złożony podczas folded during
11. fold upon = składać na fold upon
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.